Mine harmonier

Trøorgler i eget eie (my own harmoniums) - anskaffelsesår i parentes:

Norske produsenter:

Einar Kaland, opus 919. Én stemme. Overtatt fra privatperson, Kvinesdal (2008).

Einar Kaland, opus 3047. Overtatt fra privatperson, Oslo (2008).

Einar Kaland, opus foreløpig ukjent. Stort harmonium til forsamlingsbruk. Overtatt fra Vigeland bedehus (via privatperson), Lindesnes (2009).

Einar Kaland, opus 2882. Overtatt fra privatperson, Mandal (2009).

Einar Kaland, op-nr ikke fremskaffet ennå. Et to-manuals sugeluft-orgel, overtatt fra privatperson, Søgne (2014).

Einar Kaland, opus 31xx. Overtatt fra privatperson, Rugland/Mandal (2014).

Eriksen, Drammen, opus-nr ikke synlig. Overtatt fra institusjon (tidl. Turistkontoret), Kristiansand (2014).

Henrik Eide, opus 1637, 1950-tallet. Overtatt fra privatperson, Ramsdalen/Mandal.

Henrik Eide, op...., 1950-tallet. Overtatt fra privatperson, Lund - Kristiansand (2017).

Henrik Eide, op.....; ................ Overtatt fra privatperson, Arendal (2017).

(Isachsen & Renbjør, opus xxx. Overtatt fra privatperson, Hånes/Kristiansand (2008). Demontert (2014); fullstendig defekt. Stemt 18.12.1944, hos Lundegårds Musikk- og Radioverksted.)

Isachsen & Renbjør. Overtatt fra privatperson, Vanse (Farsund) (2017). Produsert ca 1915-17. Oppr innkjøpt i Larvik.

Jacob Knudsen, opus 6073? Tre stemmer. (Under lokk står skrevet 5114.) Overtatt fra privatperson, Ris/Oslo (1984).

Jacob Knudsen, opus 4917. Seks stemmer, til forsamlingsbruk. Overtatt fra privatperson, Vestnes/Mandal (2004).

Jacob Knudsen, opus 5182, 1930-tallet. Overtatt fra institusjon, Kvås/Lyngdal (2007).

Jacob Knudsen. Overtatt fra privatperson/skolehus, Flekkefjord (2013).

Jacob Knudsen, opus 6094? Overtatt fra privatperson, Ime/Mandal (2007).

(Jacob Knudsen, opus 4724. Overtatt fra privatperson, Hogganvik/Mandal (2013). ikke spillbart. Demontert 10. mai 2013 - til dele-lager.)

Norsk Harmoniumfabrik (Bernhard Berntsen). Overtatt fra privatperson, Iveland (2015).

Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk, opus 3943, 1950-tallet. Fem stemmer. Overtatt fra institusjon, Vågsbygd/Kristiansand.

Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk, opus 4209, 1950-tallet. "Stemt 7/10 1957." Fem stemmer. Overtatt fra privatperson, Grimstad.

Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk, opus 3146, 1930-tallet? Tre stemmer. Overtatt fra privatperson, Jæren (2008).

Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk. Overtatt fra privatperson, Vågsbygd/Kristiansand (2013).

Sællmann, W. Et trøorgel laget av den eneste produsent i Vest-Agder (meg bekjent). Overtatt fra privatperson, Flekkerøya/Kristiansand (2014).

Sødal, J.: Dette er et orgel man med stor grad av sannsynlighet mener musikk- og formingslærer Jakob Sødal i sin tid selv bygde (eller monterte - utfra moduler), og som har vært i familiens eie siden han døde på 1930-tallet. Dette orgelet er nå i min besittelse, med tanke på renovering (2018).

Vestre's, opus 8302, levert fra produsent 14. september 1960. Tre stemmer. Overtatt fra privatperson, Mandal (Rørvik/Harkmark). I perioden 2008-2018 plassert og i bruk i Mandal kirke, godkjent av biskopen.

Vestres Orgel- og Pianofabrikk, opus 6647. "Ferdig fra fabrikken 24. april 1954." Fem stemmer. Overtatt fra institusjon, Evje (2008).

Vestres Orgel- og Pianofabrikk, opus-nr ikke funnet ennå. Overtatt fra privatperson, Vågsbygd/Kristiansand (2014).

Svenske produsenter:

Rålin, opus-nr ..., 1930-tallet. Én stemme. Overtatt fra privatperson, Mandal (Eikeland/Holum).

Rålin, opus-nr ikke notert, tomanuals harmonium med basspedaler, til forsamlingsbruk. Overtatt fra privatperson, Råde/Østfold.

Rålin, opus-nr .... Overtatt fra privatperson, Søgne; og tidligere lokalisert på Øyslebø, Marnardal (2015).

Østlin & Almquist, opus 547 (usikkert, notert med håndskrift, under lokket). Overtatt fra institusjon, Kvås/Lyngdal (2008).

Engelske produsenter:

The Hillier, før 1913 (sannsynligvis fra 1890-tallet). Én stemme. Overtatt fra privatperson, Skjebstad/Mandal. Antagelig er dette et sugeluft-orgel (ikke bekreftet fordi det er risikabelt å åpne).

Walch & Pohl (sannsynligvis ca 100 år gammelt). Overtatt fra privatperson, Saltrød/Arendal (2013). Trykkluft-harmonium.

Amerikanske produsenter:

Estey Organ Co. Harmonium til forsamlingsbruk. Opus-nr ikke angitt. Overtatt fra institusjon, Kvås/Lyngdal (2008).

Estey Organ Co. Harmonium, overtatt fra institusjon, California (2015). I bruk i Greipstad menighet, Songdalen (2015-2018).

Packard, modell 208 (Chapel Organ), ca 1900. Kjøpt av privatperson i Kristiansand. En tid plassert i Domkirken menighetshus, Kristiansand (2008-2016). Pr 2018 utlånt til Greipstad kirke.

Tyske produsenter:

Hermann Graf Harmoniumfabrik (Augustusburg), opus-nr ikke notert. Én stemme. Overtatt fra privatperson Håland/Mandal (2008).

(Hermann Graf Harmoniumfabrik. Overtatt fra privatperson, Hånes/Kristiansand (2008), kjøpt på loppemarked, Kristiansand, ca 1998. Demontert (2014), fullstendig defekt.)

Ellers er følgende trøorgler formidlet videre til andre eiere

(harmoniums given or sold to others - institutions/individuals):

  1. Jacob Knudsen, 1930-tallet. Overtatt fra privatperson, Vestnes/Mandal. Til Vest-Agder Fylkesmuseum (2006).

  2. Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk. Kjøpt på antikvariat, Shalam/Kristiansand. Til privatperson, Kristiansand (2006).

  3. Brødrene Torkildsen. Kjøpt på loppemarked, Skjernøy/Mandal. Til privatperson; Tvedestrand (2003).

  4. Østlin & Almquist, 1950-tallet. Overtatt fra privatperson, Vågsbygd/Kristiansand. Til privatperson, Tvedestrand (2006).

  5. Henrik Eide, 1950-tallet. Kjøpt på loppemarked, Seilforeningen/Mandal. Til privatperson, Kristiansand (2006).

  6. Vestre's, opus xxx, 1940-tallet(?). Kjøpt på loppemarked, Lions/Mandal. Til privatperson, Mandal (2007).

  7. Jacob Knudsen, opus 5584. Tre stemmer. Overtatt fra privatperson, Egersund (av denne innkjøpt brukt i 1967) (2008). Videreformidlet til privatperson, Flekkefjord/Sverige.