Vedlikehold

Hvordan ta vare på harmoniet?

INNLEDNING

Orgelet som møbel

Dette er ikke mitt fag, men etter noen år med diverse trøorgler i hus, får man noen ideer. Harmoniet er et møbel på linje med andre eldre møbler laget av tre. Derfor vil en møbelsnekker eller møbelrestauratør kunne gi mange gode råd når det gjelder hva som fungerer i forhold til det aktuelle orgelet man har for seg - rent estetisk. Det gjelder eksempelvis hvordan man skal grunnbehandle treverket før man påfører olje el.a. for å forskjønne eller vedlikeholde orgelet. Også museumsvesenet sitter med kompetanse på dette området.

Det mekaniske

Når det gjelder de mekaniske tingene, så kan man dele disse i to:

a) De ting som er enkle å ordne for ufaglærte.

b) Andre ting som man bør oppsøke profesjonelle folk med - eller selv utvikle kompetanse på - for å løse.

Til de første tingene hører faktisk det meste når det gjelder harmoniet. Dette instrumentet er nemlig forholdsvis lett å forstå, når man begynner å skru på det. Det er et mekanisk instrument, der veldig mye er selvforklarlig når man tar det nærmere i øyensyn. Derfor er det sjelden noen risiko å for eksempel fjerne bakplaten eller forstykket ved å skru ut de skruene som holder disse på plass. Inne i orgelet vil man da kunne lete seg frem til stumme stemmer, mekanikk som ikke fungerer osv. Å fjerne støv og skitt gjør veldig mye, og kan gjøres med støvsuger eller lett fuktet klut.

Inne i orgelet vil man for øvrig også ofte finne flere opplysninger om orgelet. Når det er produsert, produksjonsnummeret, leverandør osv. Dette kan stå på en klistrelapp, eller noe kan også være risset inn i treverket. Ta vare på alle opplysninger som dukker opp. De kan være gode å ha som utgangspunkt for videre undersøkelser knyttet til orgelets historie.

Stemmetungene kan rengjøres ved at man trekker dem ut én for én og "banker" eller børster dem rene. Det er et hakk i stemmetungene, slik at man kan få tak i dem med en "hake" av et eller annet slag. Dersom en slik hake ikke finnes i selve orgelet, kan man også bruke en stor spiker der man bruker hodet som "mothake". Blås eller tørk ren stemmetungen, og test den ved å blåse i den mens stemmetungene holdes helt opp mot munnen - til den gir lyd. En tannbørste kan også være et nyttig redskap.

Dersom pedalene ("trøene") er defekte, er disse også forholdsvis enkle å fikse. Da må nedre frontplate skrus løs, slik at man kommer til. Det er gjerne pedal-remmene som er røket. Disse kan enten skjøtes eller erstattes med noe annet eller likt materiale i forhold til det som er brukt fra før. På mange gamle orgler er disse remmene allerede blitt skjøtet flere ganger, slik at det går an å se hvordan det kan gjøres.

Av og til henger en tangent nede, slik at det lyder tone fra orgelet bare man trør belgen, uten at man spiller. Dersom dette ikke lar seg ordne slik det er beskrevet nedenfor, er det nødvendig å skru løs selve spillebordet for å komme til under dette og hjelpe mekanikken igang på en skjønnsom måte. Det er en litt omfattende operasjon, men lar seg gjøre også for amatører.

Belgen er det vanskeligste å reparere. Da bør man ha hjelp. Kan man ikke få det, så går det an å prøve selv; men det er ikke enkelt å finne riktig materiale til en ny belg. Der bør man forhøre seg med en pianostemmer (gjerne pensjonert). Enkelte av de eldre pianostemmerne hadde også harmonier som sitt arbeidsområde, og vil huske og kunne viderebringe viktig informasjon. Selv har jeg ennå ikke reparert noen belg, men har overlatt dette til profesjonelle - selv om disse minker i antall.

Et lite tips: Dersom orgelet skal demonteres, så kan det være lurt å ta vare på de forskjellige skruene hver for seg; slik at riktige skruer blir brukt på riktig sted når orgelet settes sammen igjen. Det kan da være lurt å ha flere bokser tilgjengelig, der det er skrevet opp hvor skruene er tatt fra / hører hjemme.

INFORMASJONER I ELLER PÅ ORGLENE

Flere produsenter har klistret viktig informasjon enten på orgelets bakside eller inne i orgelet (hhv levert en bruksanvisning med når orgelet er kjøpt), slik at eieren/brukeren med enkle midler kan gi førstehjelp om noe etterhvert skulle fungere dårlig. Her er avskrift av den informasjon som er klistret på baksiden av et Henrik Eide-harmonium (prod.nr 1637) - Bergen:

"Nedenforstående regler må eieren av orgelet bemerke seg

Orgler må aldri stå i fuktig værelse eller mot fuktig vegg. Ikke for nær ovn eller vindu. Registeruttrekkerne må alltid være innskjøvet når orgelet ikke benyttes for å unngå at det kommer støv på stemmene.

Tonene i orgelet frembringes ved messingstemmer. Hver enkel stemme kan taes ut og ettersees. Blir en tone stum, eller gir en skurrende lyd, så er det fordi det er kommet støv på stemmens tunge. Dette er en ting som kan hende med alle orgeler og har ingenting med orgelets kvalitet å gjøre. For å rette på dette må De trekke den stumme stemme ut ved hjelp av stemme-uttrekkere(n) som finnes på innsiden av orgelets bakstykke. Registeruttrekket til den stemme som er stum trekkes ut, og De vil finne en rad av stemmer som er inndelt i seller (celler). Stemmeradene finner De ved å ta ut ryggen eller skru(er) av forstykket som (hvor) låsen er. I hver stemme er der et hakk som De setter stemmeuttrekkeren i og tar ut den stumme stemmen, og banker den på stemmens kapsel så støvet går av. De setter da stemmen på plass helt til den stopper. Skulle det dog hende, hvilket det sjelden forekommer, at stemmen om den er renset gir en skurrende lyd, så skal De sende den til oss med oktaven høyere, og vi skal sende den tilbake i full stand.

Hvis trøene knirker, så skal De smøre trøhengslene med olje, eller skrue av det forstykket som pedalene er festet i og smøre de to rullene med fett.

Høres en blesende lyd inne i orgelet når en spiller, kommer det av at en trør for meget og sikkerhetsventilen lar den overflødige luft gå ut.

Skulle en tangent mens De spiller gå tregt opp igjen, skal De ta fremme i tangenten, løfte den noen ganger opp og ned og samtidig gni den fast til begge sider."

-------------------------------------------------------------------------------------

Denne siden vil bli justert og/eller komplettert etterhvert som jeg finner nye tips eller gjør nye erfaringer. Men jeg vil også legge ut noen linker til andre mer profesjonelle aktører når det gjelder restaurering (se nedenfor).

Det er forøvrig utgitt egne DVD-er som viser hvordan man kan gå løs på det litt ambisiøse prosjektet å restarurere et gammelt trøorgel - selv. Slike DVD-er er å få kjøpt via internett.

Restauratører:

Per Håkon Hatle, Kongsberg

Hatle arbeidet i sin ungdom på Vestre's, som den sist tilsatte og yngste arbeider, før bedriften ble nedlagt. Hatle er pianostemmer, men foretar også vedlikehold/reparasjoner av harmonier. Hans kontaktinformasjon er som følger:

Per Håkon Hatle

Åleveien 11

3322 Fiskum

per.h.hatle@gmail.com

Norsk Orgelverksted, Snertingdal

Ole Christian Schrøder, som sammen med sin bror overtok Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk på 1990-tallet, utfører også reparasjoner av harmonier.

Arjen A.H. Stolk, Herand i Hardanger

Arjen A.H. Stolk restaurerer møbler så vel som harmonier, og treffes her:

www.har-monium.no

5628 Herand

Tlf: 53 66 87 37 - 41 08 60 16

Utenlands:

Jeg er kommet i kontakt med en sveitsisk restauratør, som også reparerer/restaurerer trøorgler. Han har gitt meg anledning til å oppgi sin kontaktinformasjon, i fall noen vil trekke til utlandet for å få fikset sine verneverdige instrumenter:

Rolf Emmenegger

Orgelbau und Harmoniumrestaurationen

Rosenweg 3

CH 4132 Muttenz

www.emmenegger-orgelbau.ch

0041 61 741 39 16

Håkon Sødal - Mandal, pr 18. august 2022