Konserter

The following list includes concerts, services etc. where I have played the harmonium in public during the years; since I first focused on the opportunities this interesting instrument gives the performer.

Listen over offentlig bruk av harmonium / trøorgel på Sørlandet (og i perioden 2010-2013 også ved Den norske sjømannskirke i San Francisco) følger i omvendt rekkefølge; fra den spede start i 2002 (nederst) til den siste planlagte konsert (øverst).

Håkon R. Sødal, trøorganist og harmonium-entusiast

21. mai 2024

--------------------------------------------------------------------------------

Planlagte konserter og kulturarrangementer:


Ågerøya bedehus
Tirsdag 9. juli 2024 (kl 1800) blir det nytt fokus på trøorgelet på et arrangement på Ågerøya i Blindleia/Lillesand. Da blir det gjennomført et program på bedehuset som den dagen får overlevert et Estey orgel til erstatning for et gammelt og utrangert trøorgel som er avhendet. Domkantor Marianne Sødal Misje og trøorganist Håkon R. Sødal musiserer; det blir blant annet duett-verk for harmonium og piano av Sigfrid Karg-Elert. Åge Haavik kåserer om bedehussangenes vei inn i salmeboken, og Håkon R. Sødal introduserer forsamlingen for det nyanskaffede instrumentet. Vi håper på gode sommerforhold/god sommerstemning i skjærgården.


Gjennomførte programmer (Reed Organ Performances)

Kulturprogram på Landøy
4. august 2022 ble det avholdt et kulturprogram på Landøy (mellom Mandal og Søgne) i anledning lanseringen av bygdebok for Halse, bind III ("Øyene i øst"). På "Lokalet" (tidligere: bedehuset "Zoar"), som huset arrangmentet, befinner det seg et lite Estey orgel, i sin tid brakt fra USA til Landøy. Det har produksjonsnummer 351.865 og er produsert i 1905. Dette instrumentet ble benyttet ved en liten musikalsk sekvens under arrangementet - med et solistinnslag og til akkompagnement til allsangen. Det var nok en stund siden dette orgelet var benyttet sist - desto hyggeligere å få "liv" i det igjen. Medvirkende på arrangementet var Paul Sveinall og Håkon R. Sødal, begge medforfattere av den nevnte bygdeboken.


Ikoner
Torsdag 24. mars 2022 ble det avholdt et arrangement i Greipstad menighetshus, der Per Arvid Åsen kåserte om ikon-kunsten. Der ble harmoniet benyttet som soloinstrument blant annet i duetten "Foran Ikonet" av S. Rachmaninov (en av Rachmaninovs romanser som her ble fremført instrumentalt). Utøvere var Steinar Moen (trøorgel) og Håkon Sødal (klaver).


"Trøst"

Aftensang i Greipstad kirke - Bots- og bønnedag

Søndag 25. oktober 2020, kl 1930

Denne kvelden blir det debut-opptreden av en nyetablert harmonium-duo (flygel/trøorgel), bestående av Marina Wikstad (flygel) og Håkon R. Sødal (harmonium). Marina Wikstad er utdannet pianist og organist, og er tilsatt som organist i Hellemyr menighet i Kristiansand. Håkon R. Sødal er organist i menighetene i Finsland og Greipstad, også Kristiansand. Programmet denne kvelden tar utgangspunkt i trøstende tekster fra profeten Jesajas bok i Det gamle testamente. Musikalske verk for flygel/harmonium og harmonium solo, av S. Karg-Elert, F. Liszt, R. Schumann m.fl., fremføres i veksling med tekstlesninger, salmesang og bønn. Fri entré.


Tonespråk

En kulturreise i kristentroens fotspor - 20. august 2020

Konsert/kulturprogram i Greipstad menighetshus med Therese D. Gabrielsen (fløyte) og Håkon R. Sødal (klaver/harmonium og kåseri). Dette var et program der vi fulgte kristendommens vei fra Midt-Østen til Østersjøen; via Kaukasus og flere østeuropeiske land. Dette er den ene av veiene kristendommen gikk før den nådde vårt land - mange hundre år tilbake. Det er også den lei vikingene benyttet; og som vi nordboere har hatt nærkontakt med gjennom mange hundre år. Hvert av landene i øst representerer rike kulturtradisjoner; og det var rikelig med musikalske smakebiter av dette på arrangementet. Trøorgelet (et svensk Rålin-orgel) var også i bruk på enkelte verk.

Bededagskonsert

Bots- og bønnedag 2019 (søndag 27. oktober) var det aftensang/konsert i Greipstad kirke, hvor trøorgelet ble brukt som akkompagnementsinstrument til fagott-solisten Live Lunde Gjedrem. En sjelden kombinasjon, som for første gang i vår sammenheng ble prøvd ut i kirkerommet. Tekstlesninger og bønner vekslet med instrumentalinnslag. Ved siden av fagottisten bidrog Harald Hovda med lesninger og Håkon R. Sødal på flygel/harmonium.

"Langfredagsgudstjeneste"

Langfredag 2019 var Sællmanns trøorgel i Finsland kyrkje igjen i bruk, på den ordinære langfredagsgudstjenesten på kvelden. Denne dagen inviterer til stillhet og meditasjon, og knapt noe instrument egner seg da bedre som ledsagerinstrument enn trøorgelet. På denne gudstjenesten deltok også cellist Kjersti Haraldstad, med spill til salmesangen og med instrumentalmusikk mellom tekstlesningene, akkompagnert av Håkon R. Sødal.

"Førjulskonsert"

Fredag 30. november 2018 var det førjulskonsert i Finsland kyrkje. Dette var en konsert hvor en hovedavdeling bestod av sanger forfattet og komponert av Thor Solberg, og Hilde Charlotte Solberg var solist på hennes manns sanger. Men i tillegg til disse, var det også lagt inn enkelte advents- og julesanger. Den ene av disse - "Mitt hjerte alltid vanker" - ble fremført av Preben Eikås (elektrisk gitar), Hilde Charlotte Solberg (sang) og Håkon R. Sødal (trøorgel). Dette innslaget nevnes særskilt, fordi den originale kombinasjonen el-gitar og trøorgel gav et annet klangbilde enn vanlig er på denne sangen. Moro å teste ut, og musikerne var enige om at det frister til gjentagelse.

"Finsland kyrkjes kirkeorgel - 50-årsjubileum"

Søndag 9. september 2018 - i forlengelsen av formiddagsgudstjenesten - ble det gjennomført et kulturarrangement i kirken, med feiring av at kirkeorgelet er 50 år (det ble tatt i bruk julen 1968, levert av Vestfold Orgelverksted). Ved denne anledningen ble også to andre orgler tatt i bruk:

- Det ene var det gamle trøorgelet, som fortsatt befinner seg i kirken. Det ble levert fra Cappelens Orgelfabrik, innkjøpt til Finsland kyrkje på 1930-tallet.

- Det andre var et Sællmann-orgel, tidligere eid av domorganist Bjarne Sløgedal - og gitt som gave til kirken etter Sløgedals død.

Det ble naturlig nok mye Sløgedal-musikk på gudstjenesten og på kulturarrangementet; det var solo-sang ved Anita Berge Heivoll og mini-kåseri om kirkeorgelets historie ved kirkeverge Steinar Moen. Ved orglene og historisk innledning: Håkon R. Sødal.

"En ungbirk stander ved fjorden"

Søndag 21. mai 2017 var det såkalt "Vårsang-gudstjenese" i Greipstad menighetshus. Da ble det gitt oppmerksomhet til mange av de vakre sangene om skaperverket i sin alminnelighet og norsk natur i særdeleshet. Som innslag i programmet ble Jørgen Moes dikt "En ungbirk stander ved fjorden" deklamert av Elen Bente Syverstad, til akkompagnement av Håkon R. Sødal på harmonium (Estay). Det var selvsagt Edvard Griegs tonesetting til dette innholdsrike og dype dikt av den tidligere biskop på Agder som ble brukt.

Lys i mørketid

Søndag 11. desember ble den etterhvert så tradisjonstunge julekonserten i regi av Mandal Kantori gjennomført. Dette året hadde kantor Tormod Lindland satt opp to satser (Kyrie og Sanctus) av Gabriel Fauré's "Messe Basse" for damekor og harmonium på programmet, og dette ble fremført av Kantoriets damestemmer, og med Håkon R. Sødal på harmonium.

Forbudt musikk

Søndag 13. mars 2016 var det Greipstad menighetshus, Nodeland (Songdalen kommune), som var arena for konsert-serien med musikk fra krigstidene. Dette var en variant av foregående program i Mandal (Wartime Music II), men enda mer spisset mot den kulturelle og religiøse utfoldelse som ble underlagt begrensninger under siste verdenskrig. Også kristelige fellessanger var med i programmet. Det gjaldt sanger som ble til under krigen, der forfatterne måtte ta noen hensyn - men hvor de også benyttet anledningen til å kritisere okkupasjonsmakten ganske finurlig. Den musikalske besetningen var - som tidligere: Karin Walvick Dahl (sang), Bård Dahle (piano) og Håkon R. Sødal (piano og harmonium).

Maria-viser - Porsmyr bygdetun

Torsdag 13. mars 2016 var det gudstjeneste på det kulturhistorisk interessante bygningskomplekset Porsmyr i Greipstad; en gammel gård som er gjort om til museum, og der det drives en utstrakt historisk dokumentasjon knyttet til både gammel gårdsdrift og generell kulturell informasjonsvirksomhet. Det gjennomføres gudstjenester her tre-fire ganger pr semester i regi av Den norske kirke, og det er normalt sognepresten i Greipstad som forretter. Den nær forestående Maria budskapsdag var tema for gudstjenesten, og det gav anledning for organisten til - uintrodusert/uannonsert å spille alle de fire Maria-visene av J. Brahms som S. Karg-Elert har utsatt for harmonium. Orgelet, som er av typen Eriksen (Drammen), hadde tidligere tilhold på bedehuset Haugely, men er nå fast plassert i forsamlingslokalet på Porsmyr. Trøorganist var: Håkon R. Sødal.

Wartime Music II

Onsdag 27. januar 2016 var det duket for en oppfølger av Musikkens Venners kulturarrangement i fjor, som hadde tittelen "Wartime Music I". Den gang var det musikk fra hundre år tilbake i tid som stod i fokus, fra tiden rundt Første verdenskrig. I år var det tiden før og under Andre verdenskrig som var utgangspunkt for programmet.

Kulturprogrammet var også et minne om 70 års sammenhengende fred i landet vårt; med sideblikk til nasjoners, folkegruppers og enkeltmenneskers skjebne på 1930- og 1940-tallet. Det ble lagt særlig vekt på musikk som av de autoritære regimer ble oversett, uglesett - eller forbudt. Og her fikk man høre musikk av komponister mange sannsynligvis aldri har hørt om.

Håkon Sødal, som stod for regien og bandt det hele sammen med et mini-kåseri, hadde med seg Karin Walvick Dahl (sang) og Bård Dahle (flygel), likesom i fjor. Selv trakterte han - i tillegg til pianoet - også trekkspill og trøorgel.

Jean Sibelius' "Andante Cantabile" for klaver og harmonium avsluttet konserten. Kanskje var denne oppførelsen ur-oppførelse i Norge? Vi vet ikke sikkert, men notene er ikke utgitt offentlig, så en spesialtillatelse fra familien Sibelius var nødvendig for å få dette til.

Lys i mørketid -  Mandal kirke

Søndag 13. desember 2015 avholdt Mandal Kantori, under ledelse av kantor Tormod Lindland, sin tradisjonelle julekonsert - "Lys i mørketid". Her ble Tormod Lindlands egen komposisjon "Notturno" fremført på nytt (hans eksamensbesvarelse i forbindelse med masterstudiet ved Universitetet i Oslo for noen år siden). "Notturno" hadde følgende besetning: Blandetkor (Mandal Kantori), waldhorn (Geir Hunstad), klarinett (Mette Hamre), kontrabass (Alfred Matre) og harmonium (Håkon Sødal). Også denne gang vakte fremførelsen begeistring.

Porsmyr, Greipstad

Torsdag 19. november 2015 ble det feiret gudstjeneste på Porsmyr, stiftelsen som ivaretar kulturarven knyttet til den gamle gården Porsmyr, beliggende i Greipstad - et par kilometer fra Songdalens kommunesenter på Nodeland, og syd for kirken. Stiftelsen har overtatt et trøorgel fra Haugely, et tidligere bedehus i bygda; produsert av "L. Eriksen", Drammen. Etter litt enkelt vedlikehold var dette orgelet fullt brukbart, og under gudstjenesten måtte dette markeres ved at S. Karg-Elerts "Interludium" (fra Sonatine nr 3, op 14) ble spilt som preludium. Fra nå av blir der derfor stadig anledning til å benytte harmoniet til instrumentalmusikk og ledsagermusikk til fellessangene under gudstjenestene der.

Bots- og bønnedag, Finsland

Søndag 25. oktober 2015 gav anledning til å benytte et trøorgel av de noe mer sjeldne. Finsland kirke har overtatt tidligere domorganist Bjarne Sløgedals harmonium, merket "Sællmann" (Kristiansand). Sløgedal gikk bort i 2014, og dette instrumentet ble av familien overgitt til menigheten og plassert i Finsland kirke, som var Sløgedals barndomskirke. Under gudstjenesten på Bots- og bønnedag ble orgelet tatt i bruk offentlig i denne kirken for første gang. Organist Håkon R. Sødal, som ble innsatt i tjenesten som organist i Finsland - under samme gudstjeneste, valgte følgende postludium, spilt på dette orgelet:

S. Karg-Elert: "Komm, Trost der Nacht", fra "Tröstungen", op 47.

Jubileumskonsert, Mandal

Søndag 20. september 2015 stod kantor Tormod Lindland for en konsert i anledning hans tredveårige tjeneste som organist i Mandal. En storslagen konsert med mange musikalske ressurser, både sanglig og instrumentalt. Bakgrunnen for å nevne denne konserten i vår oversikt her, er at Tormod Lindlands egen komposisjon "Notturno" ble urfremført på denne konserten. Dette var hans eksamensbesvarelse i forbindelse med masterstudiet ved Universitetet i Oslo for noen år siden. "Notturno" hadde følgende besetning: Blandetkor, waldhorn, klarinett, kontrabass og harmonium (som er originalbesetningen for denne komposisjonen). Det er lenge mellom de gangene harmoniet får være med i en originalbesetning på en klassisk komposisjon! Urfremførelsen fikk ellers en meget god mottagelse.

Musikkens Venner, Mandal

Onsdag 28. januar 2015 arrangerte Musikkens Venner i Mandal duo-konsert. Stedet var Elvesalen i Kulturhuset Buen i Mandal. Denne konserten hadde tittelen: "Wartime Music I" - og var en oppfølger av programmene med samme profil høsten 2014, nemlig minnet om Første verdenskrig.

     Bård Dahle trakterte flygelet og Håkon Sødal spilte harmonium, piano2 og trekkspill. Sødal stod også for sammenbindende kommentarer (mini-kåseri om musikken og Første verdenskrig). Også sangerinnen Karin Walvick Dahl var invitert med som solist på arrangementet, der hun hovedsaklig bidro med hundre år gammel amerikansk underholdningsmusikk.

     Av originalkomposisjoner for harmonium og klaver ble følgende fremført:

S. Karg-Elert: In Memoriam (fra "Poesien", op 35, nr 1).

S. Karg-Elert: Ideale (også fra "Poesien", op 35, nr 5).

Den øvrige musikken var tilrettelagt/arrangert for duo-besetningen trøorgel/flygel, og var hentet fra alle Europas hjørner, der oppmerksomheten primært var rettet mot hvilken innflytelse selve krigen hadde på komponistenes liv og produksjon.

Gimle Gård

Tirsdag 11. november - kl 1900 - ble programmet i Hånes kirke to dager i forveien, "gjentatt" i modifisert form på den tradisjonsrike Gimle Gård (Vest-Agder Museet). Arne Rosenvold holdt foredrag om Første verdenskrig, og Bård Dahle/Håkon Sødal stod for en konsertavdeling med verk fra krigstiden - på henholdsvis flygel og harmonium.

     Arrangør var Gimle Gård/Vest-Agder Museet.

Minne-arrangement vedr Første verdenskrig

Søndag 9. november 2014 ble det avholdt et kulturarrangement i regi av Hånes menighets Kulturutvalg og Randesund Historielag, knyttet til at det er hundre år siden Første verdenskrig startet. Arne Rosenvold, tidligere rektor ved Kristiansand Katedralskole, holdt foredrag med tittelen "Randesund og verden under Første verdenskrig", og pianist Bård Dahle spilte duett (bl.a. klaver og trøorgel) sammen med kirkens organist, Håkon Sødal. Hånes og Tveit kirkekor var også med, under ledelse av Ruth Loland Sandvik.

     Så godt som utelukkende "samtidsmusikk" ble fremført; dvs musikk fra hundre år tilbake - av mange sjangere, og hentet fra krigskatastrofens involverte nasjoner.

     Første verdenskrig var en virkelig tragedie - for Europa, som for resten av verden. På kulturarrangementet ble det orientert om den mangslungne bakgrunnen for datidens konflikter og krigsutbruddet, sammen med en litt bredere presentasjon av hva verden ellers var opptatt med i krigsårene. Hva vi kan lære av denne krigen, var også et aspekt ved arrangementet.

     Forut for kulturarrangementet var det gudstjeneste i kirken - der tematikken knytter til begrepet "forsoning". Soknepresten i Hånes menighet, Olav Trømborg, ledet gudstjenesten; og Liv Mørland deltok som gjest og ble intervjuet om hennes engasjement vedr forsoning for folk med bakgrunn fra dagens konfliktområder i verden.

Langfredagsgudstjeneste

Fredag 18. april 2014 - under langfredagsgudstjenesten i Hånes kirke, ble trøorgelet benyttet igjen, uintrodusert. Dagens karakter gir anledning til å benytte det stillfarende instrumentet til ordinær salmesang og solo-fremførelse. Denne dagen begrenset det seg til S. Karg-Elert's Sonatine nr 3, andre sats (op 14 - "Interludium"), som preludium; samt tonefølge til salmen "Naglet til et kors på jorden".

Faste-konsert

Onsdag 19. mars 2014 ble det arrangert fastekonsert i Hånes kirke, Kristiansand. Undertittelen på denne konserten var: "The Silent Side of Liszt." Liszt var ene-leverandør av musikken som fremførtes; og denne gang var det det meditative/den åndelige konsentrasjon som hadde forrang. Liszt er stor også i det små! I tillegg til musikken ble det lest tekster fra Det gamle testamente (Salme 22), i en avdeling kalt "fastemeditasjon".

     Medvirkende på konserten var: Mette Kirkhus Johansen (sang/lesning), Sigbjørn Sødal (cello), Reidar Skaaland (trøorgel), Håkon Sødal (trøorgel, flygel og regi).

     Følgende verk ble fremført - med vekslende besetning:

 Romance Oubliée (Andante Malinconico)

 Consolation no 3 (trio; cello, harmonium, flygel)

 Vallé d'Obermann (fra Années de Pélerinage) (kun intro'en)

 Salve Regina

 Adagio (fra "Vier kleine Klavierstücke")

 Elegie no 2

 Koraler fra "Via Crucis" (- til norske tekster):

  - "Vo ene lader Herren råde..."

  - "O Traurigkeit" (am Karfreitag) (instrumentalt)

  - "Velt alle dine veie..."

 Ave Maria (III)

 Elegie no 1 (trio; cello, harmonium, flygel)

 Der Kirchensegen (Psalm 67)

"Vox Jubilante"

.. er også tittelen på en CD-plate som Annette Munkeby og Håkon Sødal spilte inn våren 2013. Platen kan anskaffes ved å henvende seg til sjømannskirken i San Francisco eller direkte til: hsodal@gmail.com. CD-en har karakter av å være en demo/dokumentasjon, med utdrag fra de mange konserter og kulturarrangementer Munkeby/Sødal deltok på i perioden 2010-2013. Det er Annette Munkeby (bosatt i California) som står for utgivelsen. Platen er ikke i offentlig salg, men er tilgjengelig blant annet på Spotify og iTunes. Utgivers nettadresse er: www.annettemunkeby.com.

Trio-konsert: "Vox Jubilante"

Søndag 2. juni 2013 var det trio-konsert (og avskjedskonsert) i sjømannskirken i San Francisco, med følgende musikere: Margrete Moen Birkedal (flygel), Annette Munkeby (saksofon) og Håkon Sødal (trøorgel, flygel og trekkspill). Etter alt å dømme blir dette siste gang disse tre opptrer sammen, da Håkon Sødal returnerte til Norge etter sine tre år som Director of Music ved sjømannskirken. Musikken på konserten knyttet an til de kulturprogrammene som har vært gjennomført de siste tre årene ved sjømannskirken, som et "musikalsk tilbakeblikk"; men også noe nytt/annet stoff.

Ave Mari Stella

Det viser seg at å benytte harmoniet til fremførelse av tradisjonell firstemt kormusikk godt lar seg gjøre. Til og med Edvard Griegs "Ave Mari Stella" lyder godt i et fyldig registrert trøorgel-arrangement. Maria Budskapsdag, 17. mars 2013, gav anledning til å prøve dette ut i sjømannskirken - til god respons.

 

Jørgen Moe (1813-2013)

Søndag 3. mars 2013 ble "eventyr-biskopen" Jørgen Moe feiret i sjømannskirken i San Francisco. I et samarbeid med Nordmanns-Forbundet ble det markert at det er to hundre år siden denne kjente kulturpersonligheten fra 1800-tallets Norge ble født. Kjent, ikke bare for sitt innsamlingsarbeid, men også for hans bispegjerning - og ikke minst hans poesi. Jørgen Moes nattverd-salme "Jesus, når jeg nu skal knele..." ble selvsagt brukt under gudstjenesten. Her deltok også Annette Munkeby (saksofon) og Håkon Sødal (trøorgel) med to instrumentale innslag. Begge disse hadde sin inspirasjon fra Jørgen Moes diktning: Nils Lassons "Guttens sang" og Edvard Griegs "Aftenstemning".

Ludvig M. Lindeman (1812-1887)

Søndag 21. oktober 2012 ble den norske organisten, komponisten og folketonesamleren Ludvig M. Lindeman feiret ved sjømannskirken i San Francisco. Lindemans møysommelig innsamlede folkemusikk-materiale og salme-melodier inviterer til trøorgel-spill! Denne søndagen var det først gudstjeneste i sjømannskirkens kapell, der Lindemans egne komposisjoner fikk rikelig plass, blant annet ved at samtlige salmer denne dagen hadde melodier komponert av Lindeman. Etter gudstjenesten ble det arrangert et kulturprogram i kirkens stuer, med mer Lindeman-musikk - samt et mini-foredrag ved Håkon Sødal. Her ble det satt fokus på Lindemans innsats når det gjelder folkemusikken og Lindeman som kulturpersonlighet. Også verk av andre deler av Lindeman-familien ble presentert, blant annet en komposisjon av hans bror, Just Lindeman. På arrangementet bidrog Nordmanns-Forbundets leder i San Francisco, Dagfinn Kvale; samt Tove Norlander; som tilhører Lindeman-slekten, med et intervju. Musikere under denne Lindeman-feiringen var: Margrete Moen Birkedal (flygel), Annette Munkeby (saksofon) og Håkon Sødal (orgel, harmonium og flygel). Kulturarrangementet var et samarbeid mellom sjømannskirken og Nordmanns-Forbundet i San Francisco.

P. Chr. Asbjørnsen 200 år

I 2012 var det 200 år siden den kjente eventyrsamleren Peter Christen Asbjørnsen ble født (det dreier seg altså om "Asbjørnsen & Moe"-Asbjørnsen). Dette ble markert med et kulturarrangement i regi av Nordmanns-Forbundet og sjømannskirken i San Francisco søndag 15. april 2012: "Asbjørnsens eventyr-blanding." Hva passer bedre enn at trøorgelet ledsager fellessangen "Paal sine høno..." - og et utvalg av L.M. Lindemans innsamlede folketoner? Trøorgelet slo jo igjennom nettopp i denne nasjonalromantiske perioden av norsk kulturhistorie. Annette Munkeby medvirket på saksofon, og dermed ble det på nytt et spennende samspill mellom saksofon og trøorgel i kirkestuene.

 

Pasjonsgudstjeneste

Pasjonsgudstjenesten, langfredag - 5. april 2012, gav anledning til å benytte trøorgelet i sjømannskirken i San Francisco. Dagen inviterer til stillhet og meditasjon, og trøorgelet ble benyttet som ledsagerinstrument til salmesangen. Som postludium lød S. Karg-Elerts "Christe, du Lamm Gottes", op 65, no 46.

 

Trøorgel til vielse, høsten 2011

At trøorgelet kan fange interessen ble virkelig demonstrert da et brudepar ved sjømannskirken i San Francisco faktisk ønsket trøorgelet som tonefølge under hele vielsen, både til salmer og inngangs-/utgangsmusikk. Det er første gang jeg har opplevd at noen har fremmet et slikt ønske, og det ble selvsagt etterkommet.

1951 - et tidsbilde

Sjømannskirken i San Francisco feiret helgen 28.-30. oktober 2011 sitt sekstiårsjubileum, og i den anledning ble det søndag 30. oktober arrangert en "mimre-konsert" i kirken. '1951 - Et musikalsk og verbalt tidsbilde' var stikkordene for konserten, der Annette Munkeby deltok på saksofon, Kristian Kvalvaag på gitar og trommer, Hans-Jørgen Svartvasmo deltok som sangsolist - sammen med Håkon Sødal, som trakterte tangentinstrumentene og kåserte om kirkens stiftelsesår. Kirkens (lånte) Estey-orgel var selvsagt i bruk, for anledningen i den litt originale besetningen: saksofon, trommer og harmonium. Det var særlig spennende å prøve å lage korklang ut av en av Ralph Vaughan Williams' korkomposisjoner (til tekst av William Shakespeare), samt prøve å etterligne cluster-klangene til popgruppen The Four Freshmen. Mer i sitt "naturlige" element var kanskje trøorgelet da det ble brukt som akkompagnementsinstrument til sjømannsprestens fremførelse av en av Alf Prøysens viser fra 1951.

Communion

Under gudstjenesten i sjømannskirken i San Francisco søndag 19. juni 2011 ble følgende komposisjon fremført: M. Reger: Nachtlied, op 138 (nr 3), som ledsagende musikk til nattverdgangen. Dette er egentlig en korkomposisjon, her tilrettelagt for harmonium, og spilt på kirkens Estey-orgel.

Ole Bull (1810-1880)

Søndag 6. februar 2011 var Nordmannsforbundet i San Francisco arrangør for en konsert ved sjømannskirken; en konsert der violinvirtuosen Ole Bull var i fokus. Kirkens Estey-trøorgel, som er utlånt fra The Reed Organ Man i San Francisco, var i den forbindelse i funksjon som solo- og akkompagnements-instrument under gudstjenesten i forkant av konserten. Saksofonisten Annette Munkeby var solist på Ole Bulls andre violinkonsert (annen sats), med trøorgelet som tonefølge. Og Edvard Griegs hyllest til Ole Bull (opprinnelig mannskorsang med tekst av J.S. Welhaven) ble spilt som interludium - på trøorgelet.

 

Gudstjeneste ved sjømannskirken i San Francisco

Søndag 31. oktober 2010 ble det nyanskaffede trøorgelet igjen tatt i bruk ved sjømannskirken i San Francisco. Da ble det spilt et preludium av Franz Liszt på harmoniet (Consolation), samt to duetter (for harmonium og klaver) av Sigfrid Karg-Elert (= T. von Oberndorff: Lied ohne Worte og Gondoliera) - i løpet av bots- og bededagsgudstjenesten. Håkon Sødal stod for preludiet, og Aud Irene Svartvasmo deltok på harmonium i duettene (interludium og postludium), i samspill med Håkon Sødal på klaver.

Høymesse ved sjømannskirken i San Francisco

Søndag 17. oktober 2010 ble menigheten ved sjømannskirken i San Francisco presentert for trøorgelmusikk, for første gang siden kirken ble etablert i 1951. "The Reed Organ Man" i San Francisco, Jim Tyler, har velvilligst stilt et meget godt Estey-harmonium til disposisjon for kirken. Dette ble tatt i bruk under høymessen denne søndagen, og det til musikk av 200 års-jubilanten Robert Schumann. Saxofonisten Annette Munkeby spilte - sammen med Håkon Sødal på trøorgelet - tre komposisjoner av ham: "Traümerei" - samt to av hans romanser. Vi definerer dette som en feiring både av Robert Schumann; men også av at det er to hundre år siden en viktig forløper for de senere harmoniene (trøorglene) ble presentert for offentligheten - altså i 1810. (Nå er det sikkert mange forløpere til de etterhvert så populære trøorglene, inkl patenterte instrumenter, som kan feires i denne sammenhengen; men vi valgte altså dette!)

              * * *

Høymesse i Mandal kirke

Søndag 30. januar 2010 fikk menigheten i Mandal en litt annerledes musikalsk opplevelse under høymessen. Da hadde kantor Tormod Lindland uannonsert lagt opp til en alternativ instrumentbruk, for at kirkens berømte Sauer-orgel fra 1923 skulle få en velfortjent liten vinterferie i det kalde og tørre været. Kirkens harmonium (Vestre's) ble plassert ved kirkens Bösendorfer-flygel, og disse instrumentene ledsaget salmesang og liturgi; pluss at en rekke duetter for de to instrumentene ble fremført i løpet av messen. I tillegg deltok sopranen Karin Walvick Dahl med solosang - sammen med kantor Lindland og Håkon Sødal, som byttet på å traktere de to tangentinstrumentene.

     Følgende komposisjoner ble flettet inn i programmet:

 S. Karg-Elert: Berceuse mignonne, op 29 nr 4.

 C. Franck: Panis Angelicus (solist. K. W. Dahl).

 T. von Oberndorff: Lied ohne Worte, op 2 nr 1.

 G.F. Händel: Largo (fra Xerxes).

 T. von Oberndorff: Gondoliera, op 2 nr 3.

 F. Schubert: Ave Maria (solist: K. W. Dahl).

Religiøse folketoner fra Sørlandet

Vårens program med "Religiøse folketoner fra Sørlandet", som ble presentert i Mandal, Marnardal og Kristiansand i mars 2009, ble gjentatt/videreført i slutten av november. Da var det vestre del av Vest-Agder som stod for tur:

Fredag 20. november i Lyngdal Frikirke.

Lørdag 21. november i Valle kirke (Vigeland, Lindesnes).

Søndag 22. november i Farsund kirke.

Utøvere var:

 Kristina Jølstad Moi, sang.

 Gunnar Stubseid, hardingfele.

 Sigvald Tveit, bass, klaver og harmonium.

 Håkon Sødal, klaver og harmonium

Religiøs harmonium-musikk av F. Liszt og C. Franck

Onsdag 16. september 2009 ble det arrangert en intimkonsert i St. Ansgar katolske menighets kapell, Stella Maris, i Mandal. Da stod religiøs musikk av Franz Liszt og César Franck på programmet. Begge disse komponistene skrev også religiøs musikk for harmonium. Det meste av dette er totalt ukjent, og til tider nokså spesiell musikk. Arrangementet i kapellet på Stella Maris inkluderte også miniforedrag om de to komponistene og deres særpregede religiøse musikk. Musiker og foredragsholder var Håkon Sødal. Arrangør for konserten var Musikkens Venner i Mandal.

Religiøse folketoner fra Sørlandet

Helgen rundt Maria budskapsdag (20.-22. mars 2009) ble det holdt en programserie med religiøse folketoner fra Sørlandet. Prosjektet ble støttet av Vest-Agder Fylkeskommune, og arrangementene fant sted på følgende steder:

Fredag 20. mars i Mandal kirke i samarbeid med kirkens kulturutvalg (kkk).

Lørdag 21. mars i Øyslebø kirke i samarbeid med Øyslebø menighetsråd og Marnardal Historielag.

Søndag 22. mars i Kristiansand Frikirke i samarbeid med menighetens sang- og musikkutvalg. Denne konserten ble også støttet av Folkeakademiet i Kristiansand.

Komponist og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Sigvald Tveit, deltok med nye arrangementer av de gamle perlene fra vår religiøse tonearv, i et program som bestod av noe verbalinnslag, noe solosang, noe ensemblemusikk, men også noe fellessang. Tre trøorgler var i bruk, denne gang altså med nyskrevne arrangementer, beregnet for dette instrumentet. I tillegg til Sigvald Tveit (på klaver, harmonium og kontrabass) var følgende musikere med:

 Kristina Jølstad Moi (sang).

 Kjell Åge Stoveland (bratsj).

 Håkon Sødal (harmonium/klaver).

Første verdenskrig - minnemarkering

Søndag 9. november 2008 var gudstjenesten i Mandal kirke preget av mange markeringer. Menighetsfakultetet ble markert med sine hundre år. Krystallnatten ble markert med sine sytti år. Og avslutningen av Første verdenskrig ble markert med sine nitti år (11.11.18). Musikken som var valgt denne formiddagen var hentet fra de to første tiår av 1900-tallet, blant annet to komposisjoner der kirkens harmonium ble tatt i bruk. Det var: "Duo for harmonium og klaver" av Ch. Widor, samt "Berceuce" av J. Sibelius. Reidar Sødal deltok på trøorgel, Jon Røkland supplerte melodien på tverrfløyte, og Håkon Sødal trakterte flygelet. Denne gudstjenesten inngikk i et større programopplegg til minne om Første verdenskrig og hva denne krigen gjorde med europeisk kultur. Blant annet var det kransnedleggelse på de britiske krigsgravene fra Første verdenskrig, etter gudstjenesten.

Jubileumsgudstjeneste - Mandal Kantori - Mandal kirke

Søndag 31. august 2008 var det jubileumsgudstjeneste i Mandal kirke. Da markertes Mandal Kantoris tyverårsjubileum, og Kantoriet deltok med flere korsanger. Det Vestre-harmoniet som for tiden har tilhold i kirken, var i bruk - som akkompagnementsinstrument til koret - og i duett med kirkens flygel. Kantor Tormod Lindland var musikalsk leder under gudstjenesten, og deltok på flygel og trøorgel sammen med Håkon Sødal, også flygel og trøorgel.

Plateinnspilling (Mandal kirke): "Kildevang"

Våren 2008 ble det spilt inn en CD-plate som Mandal Kantori markerte sitt tyveårs-jubileum med. Dirigent for koret var som vanlig kantor Tormod Lindland, og innspillingsleder var Jon Kleveland. Kuttene på platen er et representativt utvalg av korets repertoar gjennom dets historie, herunder også noen numre med trøorgelet som ledsagerinstrument. For første gang lansertes også en utgave av "No skine soli..." (H. Sommerro) med harmonika (Frode Eikrem) og harmonium (Håkon Sødal) i samspill. Platen ble presentert offentlig på jubileumsgudstjenesten 31. august (se ovenfor).

Orgel-jubileum - Mandal kirke

Onsdag 23. april 2008 var det kveldskonsert i Mandal kirke i anledning av at kirkens W. Sauer-orgel var 85 år. Det ble innviet til bruk søndag 22. april 1923, etter at to teknikere fra produsenten i Frankfurt (a/Oder) hadde installert det. På denne internettsiden kvalifiserer denne konserten seg knapt til spalteplassen, da det ikke ble benyttet noe harmonium. Men som ledd i arrangementet ble Sigfrid Karg-Elert hedret i anledning av at det er 75 år siden han døde (9. april 1933). Dette ble markert ved at hans harmonium-komposisjoner "Abendgefühl" og Sonatine i a-moll (1. og 2. sats) ble fremført på kirkeorgelet. Produksjonen av dette pneumatiske orgelet sammenfaller i tid med Karg-Elerts storhetstid som komponist, og hans harmonium-komposisjoner lar seg godt fremføre også på dette romantiske orgelet. Derfor nevner vi evenementet også her. Utøver på Karg-Elert-komposisjonene var Håkon Sødal. Det var kirkens kulturutvalg (k-k-k) som stod for arrangementet. Det samlet om lag 60 tilhørere, som alle tok plass i kirkebenkene på galleriet og overvar spill og verbale innslag derfra.

Høymesse - Mandal kirke

Søndag 20. april 2008 var en merkedag for Mandal menighet, da et flunkende nytt kirkeskip (modellskip) - "Emilie" - ble avduket. I den anledning var det lagt inn noe "ekstra" musikk ved gudstjenesten. Harmoniet ble benyttet som ledsagerinstrument til salmesang og liturgi - sammen med kirkens flygel. Men i tillegg ble det fremført tre duetter, alle der August Reinhard stod for den musikalske tilretteleggelsen for harmonium og klaver (flygel) - fra hans "Duo-Album, Band II". Kantor Tormod Lindland og Håkon Sødal vekslet på å spille harmonium og flygel. De tre komposisjonene som ble fremført, var:

 - Andante fra Klaversonate no. 15 av W.A. Mozart (som interludium).

 - Aria fra Orkestersuite i D-dur av J.S. Bach (under nattverden).

 - Intermezzo fra Klaverkonsert op. 54 av R. Schumann (postludium).

Langfredagsmeditasjon - Ynglingeforeningen, Kristiansand

21. mars 2008 ble Ynglingeforeningens tradisjonsrike langfredags morgenandakt avholdt i foreningens møtelokale i Kristiansand. Denne samlingen har en over hundreårig historie; der Jesu lidelseshistorie danner rammen for arrangementet, og musikk ledsager tekstlesning, andakt, sang og bønn. Denne gang ble harmoniet tatt i bruk igjen for første gang på flere tiår. Foreningen hadde i mange år et større harmonium, som det var satt vifte på (av pianostemmer Ingvar Berge). Dette er avhendet, slik at det på langfredagssamlingen i 2008 ble brukt et medbrakt mindre husorgel som kunne ledsage forsamlingssangen og brukes til solospill. Følgende komposisjoner ble fremført: P. Lindeman: "Under korset" (op. 33), S. Karg-Elert: "Miniaturen, nr 1", S. Karg-Elert: "Sonatine nr 3" (op. 14), 2. sats ("Interludium") og F. Schubert: "Ave Maria" (arr. for piano og harmonium av A. Reinhard ). Håkon Sødal trakterte trøorgelet, og Reidar Sødal pianoet. Ivar Krossen var tekstleser/liturg.

Flygelet klinger - Mandal kirke

Onsdag 12. mars 2008 var det lagt tilrette for aftenmeditasjon i Mandal kirke. I den serien med fastearrangementer som kirkens kulturutvalg står bak, var én av kveldene preget av klangen fra det ærverdige Bösendorfer-flygelet i kirken. Meditasjonsmusikken som lød i kirken, var i hovedsak hentet fra norske koralbøker. Men da 2008 var jubileumsår for Johannes Brahms (f. 1833), ble det også presentert enkelte klaververk fra hans hånd. Da Maria budskapsdag nettopp var passert, ble også Brahms' "Vier Marien-Lieder" fremført, i Sigfrid Karg-Elerts arrangementer for harmonium.

Aftensang - Mandal kirke

Onsdag 5. februar 2008 (Askeonsdag) ble det arrangert aftensang i Mandal kirke, som det første av en rekke fastearrangementer i kirken. Selve programmet var det kirkens kantor, Tormod Lindland, som stod for, sammen med liturg Sven Giljebrekke. En forsangergruppe deltok også. Som instrumentalinnslag denne kvelden var det valgt tre komposisjoner for klaver (flygel) og harmonium. Tormod Lindland og Håkon Sødal trakterte de respektive instrumentene i August Reinhards tre arrangementer av klassikerne: Air (J.S. Bach), Ballet/fra Orpheus (Gluck) og Ave Maria (Fr. Schubert). Harmoniet ble også brukt som ledsagerinstrument til salmesang og liturgi.

Kirkesangen i Harkmark i hundre år

Fredag 25. januar 2008 var det kulturkveld i Harkmark kirke. Der gjennomførte Britt Turid Madsen og Håkon Sødal et program som tok utgangspunkt i de salmebøker som har vært brukt i kirken de siste godt og vel hundre år. Kirken har hatt tre orgelinstrumenter. Først et harmonium (1937), deretter et elektronisk orgel (1960) - og i dag et Jørgensen pipeorgel (1975), som ble installert etter kirkens restaurering på 1970-tallet. I tillegg fikk altså kirken et nytt Yamaha-piano i gave høsten 2007. Til hvert av disse instrumentene har det lydt menighetssang; og på kulturkvelden ble "tidstypiske" salmer sunget til "tidsriktig" instrument, med sammenbindende kommentarer ved Håkon Sødal. Som preludium og postludium var valgt August Reinhards klaver/harmonium-arrangementer av to klassikere: "Ballet" fra Glucks opera "Orpheus" og Schuberts "Ave Maria". Arrangementene er publisert i August Reinhards "Duo-Album. Sammlung auserlesener Stücke" (bd III), fra en harmonium-serie på fire hefter, utgitt på forlaget "Edition Peters", Leipzig.

 

Harmoniumkonsert - Harkmark kirke

Lørdag 15. desember 2007 var det harmoniumkonsert i den vakre Harkmark kirke i Mandal. Harkmark kirke, bygget i 1613, hadde i sin tid et eget, femstemmers harmonium (1937-1960). Før den tid var kirken uten instrument. Harmoniet ble etter etpar tiår skiftet ut med et elektronisk orgel (fra Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk, 1960), som stod i kirken til denne ble fullstendig restaurert på 1970-tallet. Da fikk kirken et nytt Jørgensen pipeorgel (1975), som fortsatt er kirkens hovedinstrument. På konserten den 15. desember ble et trøorgel benyttet i kirken for første gang på næmere femti år, og forsamlingen fikk synge to salmer fra Landstads (ureviderte) salmebok fra 1869. På programmet stod ellers verker av F. Liszt, J. Brahms, C. Franck, C. Saint-Saens, S. Karg-Elert og E. Grieg/W.A. Mozart. 

Erik Bye-kveld - Mandal kirke

Tirsdag 6. november 2007 var Erik Byes lyrikk i fokus i kirken. Da fremførtes flere av hans tekster, og trøorgelet fikk æren av å ledsage enkelte sanger/toner. "Konsert med tekster og tanker av Erik Bye," var arrangementet kalt, og det var kantor Tormod Lindland som hadde hånd om det, sammen med blant andre Charlotte Skofteland Quale, Morten Ericson og Kai Erland.

Allehelgenskonsert - Mandal kirke

Allehelgensdag 4. november 2007: Konsert i Mandal kirke. Her var harmoniet (Vestre, 1960) hentet inn som akkompagnementsinstrument og soloinstrument som ledd i et konsertprogram i regi av menighetens kulturutvalg (kkk). Håkon Sødal akkompagnerte Mandal Kantori på harmonium til sangene "O, du min Immanuel" (et korarrangement av en folketone fra Eiken i Vest-Agder, ved Bjarne Sløgedal) og "Aftensuk" (Ola Bremnes' melodi/korsats til Petter Dass' tekst). Instrumentalt stod følgende komposisjoner på programmet: "Pavane" (M. Ravel), "Panis Angelicus" (C. Franck) og "Berceuse" (S. Karg-Elert). Igjen var det Jon Røkland (fløyte), Tormod Lindland (flygel/harmonium) og Håkon Sødal (flygel/harmonium) som trakterte instrumentene.

Kulturkveld - Mandal kirke

Søndag 2. september 2007: Kulturkveld til minne om Petter Dass og Edvard Grieg, et arrangement i regi av Mandal menighets kulturutvalg (kkk = "kirke.kunst.kultur"). Blant utøverne var: Mandal Kantori med Tormod Lindland som dirigent, Ivar Roger Hansen (Petter Dass-museet på Alstadhaug), Trygve Tredal (flygel), Inger Johanne Pettersen (sang), Håkon Sødal (harmonium/flygel). Under denne konserten ble et Vestre-harmonium benyttet som akkompagnementsinstrument til korets tolkning av to Petter Dass-sanger, samt at Jon Røkland, Tormod Lindland og Håkon Sødal spilte "Morgenstemning" av Grieg i et arrangement for fløyte, harmonium og flygel.

Sommerlett i Mandal kirke

Onsdag 20. juni 2007 ble det arrangert en sommerlett kveldskonsert i Mandal kirke. Da fremførte Jon Røkland (fløyte), Tormod Lindland (harmonium/flygel) og Håkon Sødal (flygel/harmonium) musikk av Sigfrid Karg-Elert, Maurice Ravel, Cæsar Franck og Edvard Grieg.

 

Faste-meditasjoner

De to neste opptredenene kom våren 2007, i form av to fastemeditasjoner i Mandal kirke. I en arrangementsserie som menighetens kulturutvalg ("kirke.kunst.kultur" - kkk) stod for, ble det satt av en god halvtimes tid til meditasjonsmusikk, tekstlesning mv - fra askeonsdag og flere onsdager fremover mot påsken. På to av kveldene ble det trøorgelmusikk å høre:

 

Onsdag 21. februar - Askeonsdag - ble den første fastemeditasjonen gjennomført. Her deltok kantor Tormod Lindland (flygel) i samspill med Håkon Sødal (harmonium) i to nummer, nemlig C. Franck: "Panis Angelicus" og Mozart/Grieg: "Sonate i C-dur" (annen sats, G-dur) - der Grieg har komponert en ledsagerstemme til Mozarts solosonate for klaver. Denne gang ble altså satsen eksperimentelt gjennomført i en kombinasjon av flygel og harmonium. I tillegg var harmoniet ledsagerinstrument under hele arrangementet. Pastor Sven Giljebrekke var liturg, og også en korgruppe fra menigheten deltok.

Onsdag 21. mars var harmoniet igjen å høre i Mandal kirke. Da var det musikalske innholdet preget av koraler:

 

1) Fra L.M. Lindemans koralbok til Landstads (ureviderte) salmebok for Den norske kirke. Disse salmene ble fremført først på harmonium, i Lindemans arrangement.

2) Så ble salmetekstene resitert. Tekstleser: Brit Mo.

3) Deretter spiltes melodiene i J.S. Bachs koralversjon, på kirkens nyervervede flygel (Bösendorfer). Her stod de såkalte "Neumeister-koralene" på notebrettet.

4) Innimellom spiltes også etpar komposisjoner for harmonium, skrevet av Sigfrid Karg-Elert, nemlig: "Komm, Trost der Nacht" og "Crucifixus".

 

Protestfestivalen 2006

Den tredje konserten i dette engasjementet til trøorgelets fremme ble arrangert under "Christianssands Protestfestival" 15. september 2006, i St. Ansgar kirke i Kristiansand (byens romersk-katolske kirke). Konserten ble arrangert under navnet "Har du noe viktig å si, så senk stemmen!" Dette tiltaket var på mange måter en protest mot all stafasje, som i dag knytter til lansering og fremførelse av musikk: Konserten ble gjennomført uten bruk av strøm, hverken til lys eller varme, og det ble ikke brukt mikrofoner og høyttalere. Kun levende lys, samt den naturlige lyd av musikkinstrumenter og den menneskelige stemme, fylte kirkerommet.

Utøvere på denne konserten var:

 Jon Røkland (fløyte).

 Kjell Åge Stoveland (bratsj).

 Sigbjørn Sødal (cello).

 Håkon Sødal (trøorgel).

Konferansier:

 Sigurd Skjelsbæk.

Intimkonsert, Risøbank

Det neste - og litt mindre ambisiøse - initiativ på trøorgelfronten ble tatt høsten 2005; på Mandal kommunes kulturperle Risøbank, den gamle sommervillaen til skotske Lord Salvesen, som stammet fra distriktet. Sommervillaen drives nå av et interkommunalt selskap (Mandal kommune og Vest-Agder fylkeskommune). Der ble det arrangert en intimkonsert i forbindelse med at et nyinnkjøpt piano fra verdens eldste pianofabrikk, Erard i Frankrike, ble innviet. Pianoet er fra ca 1870. Erard-pianoet ble også benyttet i samspill med Mandal Bymuseums trøorgel. Største verk på programmet var C. Franck's "Preludium, fuge og variasjon for klaver og harmonium" (opus 18), fremført av kantor Tormod Lindland (trøorgel) og Håkon Sødal (klaver). Også kultursjef Jon Røkland (fløyte) deltok, i samspill med det antikke pianoet og museets trøorgel, i et arrangement av M. Ravel's "Pavane".

Musikkens Venner, Mandal

Ideen ble til virkelighet i februar 2005, da Musikkens Venner i Mandal arrangerte en ren trøorgelkonsert i Mandals tradisjonsrike konsertlokale - Andorsengården. I vakre og maleriske omgivelser ble original trøorgelmusikk fremført for fullt hus - på hele fire forskjellige orgler; et Jacob Knudsen-orgel, som er i Mandal Bymuseums eie, et Hillier-orgel (engelsk), et Rålin-orgel (svensk) og et enhåndsharmonium fra India. Arrangementet ble kalt: "En hyllest til et glemt instrument."

Musikere under konserten var:

 Kjersti Matre Haraldstad (cello).

 Reidar Sødal (flygel).

 Håkon Sødal (trøorgler).

På programmet stod musikk av C. Franck, L. Boëllmann, L.M. Lindeman, E. Alnæs m.fl. - og konserten ble omtalt og anmeldt i resp. regionavisen Fædrelandsvennen og lokalavisen Lindesnes.

Dette er, så vidt vites, den første rene norske trøorgelkonsert som er gjennomført i nyere tid. Er det noen som sitter med andre informasjoner, så må de bare melde fra - til:

                              hsodal@gmail.com

En idé tar form

Disse - noe forsiktige - innspill til nyere norsk musikkhistorie gav mersmak; og ambisjoner av en litt mer alvorlig karakter tok form:

- Kunne det gå an å gi harmoniet en mer fremtredende plass enn akkompagnementsinstrument?

- Hva med en trøorgel-konsert?

CD-innspilling

Litt senere (i september 2004) ble dette trøorgelet stemt, noe som sannsynligvis ikke var gjort på nærmere femti år. Stemmingen ble foretatt i forkant av en CD-innspilling med sangeren Bjøro Håland (hans salmeplate, innspilt i Grindheim kirke), hvor dette orgelet også fikk en akkompagnementsrolle. På denne innspillingen var det organist Jon Kleveland (Kristiansand Frikirke) som trakterte instrumentet.

Petter Dass-aften

En litt mer pretensiøs bruk av et av mine egne trøorgler (det svenske, enstemmige Rålin-orgelet fra 1930-tallet) skjedde så i 2003. Da fremførte Mandal Kantori, under ledelse av kantor Tormod Lindland, et Petter Dass-program; i henholdsvis Flekkefjord kirke, Lyngdal kirke og Mandal kirke. Her var harmoniet ledsagerinstrument til sang og samspill, i et arrangement som tok utgangspunkt i Ola Bremnes' tonesettinger av de gamle Petter Dass-tekstene.

Fjellets År - 2002

Den aller første offentlige bruk av et harmonium for mitt vedkommende fant sted i forbindelse med et sang-program holdt på Østre Skogsfjord Bedehus i Mandal kommune, søndag 17. november 2002. Programmet var kalt "Opp til fjellene..." - med henblikk på at 2002 var "Fjellets år", og det var Halse Misjonsforening som stod som arrangør. Da bedehuset fortsatt har et eldre trøorgel stående i lokalet, et instrument som vanligvis ikke blir brukt, valgte jeg å spille et par av programmets komposisjoner på dette instrumentet. Dette kaller jeg "den spede begynnelse" når det gjelder min offentlige bruk av trøorgler.