Reed organs in Norway

På forespørsel fra redaktør James Tyler i tidsskriftet "Reed Organ Society Quarterly" i USA, utarbeidet jeg i 2009 en artikkel på engelsk, som omhandlet trøorgelets historie i Norge. Her er den i faksimile fra bladet, gjengitt med tillatelse fra redaktøren.

At the request of editor James Tyler in the journal "Reed Organ Society Quarterly" in the U.S., I wrote an article in English i 2009, referred to pump organ history in Norway. Here it is, in facsimile from the magazine, reprinted with permission from the editor.