Komponister

INNLEDNING

Utenlandske komponister

Mange av de store europeiske komponistene har komponert originalmusikk for trøorgel. Det gjelder eksempelvis:

  • L. Boëllmann.

  • A. Bruckner.

  • A. Dvorak.

  • C. Franck.

  • P. Grainger.

  • F. Liszt.

  • C. Nielsen.

  • M. Reger.

  • C. Saint-Saens.

  • J. Sibelius.

Som regel dreier det seg om forholdsvis få komposisjoner av hver. Men disse komponistene anså trøorgelet for å være et seriøst klassisk instrument, som kunne anvendes både som solo-instrument og som ensemble-instrument, ikke bare som akkompagnements-instrument for fellessang.

César Franck (1822-1890)

..er kanskje den klassiske komponist som i størst grad utnyttet trøorgelet i sin komponistgjerning, ikke minst mot slutten av sitt liv.

Sigfrid Karg-Elert (1877-1933)

Men også en annen, noe senere komponist, Sigfrid Karg-Elert, var oppslukt av instrumentet, og har skrevet en lang rekke spennende komposisjoner for harmonium (og duetter for harmonium og klaver). Disse er forholdsvis lite kjent for publikum, og er tildels vanskelig å anskaffe. Det er imidlertid en egen forening til fremme av hans musikk, som man kan lese om på internett; Karg-Elert-Gesellschaft i Tyskland. Hans trøorgelkomposisjoner er oftest ment for kunstharmoniet, som er et avansert trykkluft-harmonium, produsert med tanke på konsertbruk.

Alexander Gretsjaninov

Så er jeg blitt tipset om en komponist som for meg har vært ukjent, men som kan stå som representant for en litt "annen" type musikk, nemlig liturgisk musikk ment for den russisk-ortodokse kirke. Komponisten heter Alexander Gretsjaninov (1864-1956), og musikken ble skrevet i 1917, før Gretsjaninov selv emigrerte fra Russland (til Frankrike i 1925 og USA i 1939). Det er Kjetil Aamann som har tipset meg om dette, og Aamann nevner at dette er den eneste ortodokse liturgi han kjenner til som har instrumentalfølge. Ifølge komponisten selv, ble musikken komponert for at folk skulle kunne synge den "i hjemmet". Det er vel sannsynlig at det stod mange harmonier i de mange hjem i St. Petersburg den gangen, slik det gjorde det over resten av Europa. Liturgien er kjent som "Liturgia Domestica" (op 79). Takk til Kjetil Aamen for denne informasjonen!

Hvordan få tak i musikken?

De utenlandske komponisters produksjon finner man ved å søke på internett, på plate- og noteproduserter, samt antikvariater - på stikkord som 'harmonium', 'pump organ', 'reed organ', 'American reed organ', 'Kunst-harmonium' osv.

NORSKE HARMONIUM-BIDRAG

Harmonium-komposisjoner

Den listen som følger nedenfor, konsentrerer seg om norske komponister. I noen grad er det også tatt med tilretteleggelser for instrumentet; men målsetningen er å få frem originalkomposisjoner for trøorgel. Listen vil være under konstant utarbeidelse og bearbeidelse, og det er ønskelig at gjester på denne internettsiden kan melde fra om noter og notehefter hvor harmoniet er oppført som fremførelsesinstrument. Oppgi da gjerne utgiver og utgivelsessted, i tillegg til komponist og navn på notehefte, gjerne også opus-nummer.

Opplysninger om komposisjoner for trøorgel kan sendes til: hsodal@gmail.com

Harmonium-komponister

E. Alnæs (1872-1932):

"Kortere forspill til samtlige melodier i "Koralbok for Den norske kirke" (1926) (arrangert med tanke på bruk for både kirkeorgel, klaver og harmonium).

E. Alnæs (utg./arr.):

"Harmonium-Album. 150 Udvalgte Kompositioner, samlede og bearbeidede af Eyvind Alnæs" (bd I-III). Ikke originalkomposisjoner, men klassiske stykker tilrettelagt for harmonium.

A. Bakke:

"Harmonium-skole", J.W. Cappelen Forlag, Oslo. Ment for opplæring i lærerskolen, inkl generell musikk-kunnskap/notelære. Inneholder også arrangementer av kjente norske og utenlandske komponister, samt enkelte norske folketoner. Et eksemplar av 2. opplag er lokalisert på Bergen Bibliotek.

O. Borg (1851-1930):

"Orgelspilleren i Kirke og Hjem: Festpræludier, Sørgemarsch, Bryllupsmarsch, Koralforspil; for Orgel eller Harmonium", Norsk Musikkforlag.

K. Hauger (1905-1977):

"Potpourri over melodier fra eventyrspillet Hans og Grete" (for to violiner, bratsj, cello, bass, fløyte, klarinett, to trompeter, trombone, harmonium, klaver og slagverk). Musikkhuset, 1953.

Aa. Hauken (1947-):

"Musikalske mannakorn" (op. 14).

"Bagateller" (op. 19).

"Invensjoner" (op. 20).

Aa. Hauken er en av de ytterst få komponister i dag som angir harmoniet som et aktuelt fremførelsesinstrument, gjerne ved siden av pipeorgel og klaver. De tre nevnte opus er ikke utgitt på noter, men de er spilt inn på stororgel og skal være/bli å finne på Haukens egne hjemmesider. Hauken opplyser selv at det er disse tre av hans komposisjoner som også er ment for harmonium, konkret dreier det seg om hans eget Mannborg-orgel fra 1921. Hauken er landskjent forfatter, teolog/prest og organist. Se: www.aage-hauken.com, hvor det ligger en rekke lydprøver med hans musikk.

E. Hovland (1924-):

"100 salmeforspill til praktisk bruk ved gudstjenesten for orgel eller harmonium." Edition Lyche, 1957.

O. Koppang (utg./arr.):

"Ved orgelet. Foredragsstykker for kirke og hjem" (hft I-VI). Klassiske perler tilrettelagt for harmonium. Ikke original trøorgelmusikk, men kanskje den mest kjente samlingen med småstykker for orgel/harmonium utgitt i Norge, til god hjelp for organister landet over.

K. Koppang/A. Sandvold (1895-1984) (utg./arr.):

"Ved orgelet. Foredragsstykker for kirke og hjem" (hft VII-X?). Videreføring av O. Koppangs serie (se ovenfor).

G. Fr. Lange (1861-1939):

"Kjendte melodier. Populære sange og smaastykker let udsatte for harmonium." J.W. Cappelens Musikforlag (udatert, sanns. fra beg. av 1900-tallet). 1. hefte lokalisert på Bergen Bibliotek.

G. Fr. Lange:

"Norske folkeviser" (tre hefter, arrangementer for piano/harmonium). (Omtalt i heftet nevnt ovenfor.)

L.M. Lindeman (1812-1887):

"Kroningsmarsch ved D.D.M.M. Kong Oscar II's og Dronning Sofies Kroning i Trondhjems Domkirke den 18de Juli 1873" (for orgel eller harmonium - utgave uten pedal). Norsk Musikkforlag.

P. Lindeman (1858-1930):

"30 småstykker for orgel eller harmonium", op. 9. P.T. Mallings Boghandels forlag (kanskje identisk med tilsv tittel utgitt på Det Norske Aktieforlag).

P. Lindeman:

"Den norske organist. Smaa koralforspil med ind- og utgangsspil til bruk ved den offentlige gudstjeneste", op. 10 (hft I-IV, eller flere).

P. Lindeman:

"Kingo's Morgen- og Aftensalmer til hver Dag i Ugen for Sang med Piano (eller Harmonium)", Op. 14. Norsk Musikforlag.

P. Lindeman:

"Praktisk skole for orgel og harmonium" (del I-II), Aschehoug, 1941 / P.T. Mallings Boghandels forlag. Sanns. identisk med tilsv utgave ved H. Aschehoug & Co, del I: Manualspillet (op. 17) og del II: Pedalspillet (op. 18).

P. Lindeman:

"18 Fantasistykker for orgel eller harmonium", op. 22.

P. Lindeman:

"Album for orgel og harmonium. Tillæg til: Praktisk skole for orgel og harmonium (1ste del)", op. 28, Aschehoug & Co.

P. Lindeman:

"3 Motetter (Rom. 8.8, Ordspr. 10.22, 1. Kor. 3.11) for en sangstemme med piano eller harmonium" (H. Zappfe), op. 30.

P. Lindeman (1858-1930):

"Smaa tonebilleder til kirkeaarets evangelier for orgel eller harmonium", op. 33 (hft I-IV).

P. Lindeman:

"Til min Fars Minde". Warmuths Musikforlag, Kristiania.

P. Steenberg (1870-1947):

"Kirkekantate: for blandet kor, solo og orgel (eller harmonium)", op 5. Norsk Musikkforlag, 1913.

P. Steenberg:

"Motet (Salme 127,1): ved indvielsen av den nye lærerskoles lokale" (for sopran, alt, tenor og bass med orgel eller harmonium).