Nyheter

Har du noe å melde som gjelder harmonium/trøorgel, som du tror kan ha interesse for flere, er du velkommen til å melde ifra til:

hsodal@gmail.com

             *****

For arrangementer - se under "Konserter"


Ett kapittel er over

Etter ca tyve års oppbygging av en privat trøorgelsamling er tiden kommet for å avhende noen av de orglene som etter all sannsynlighet aldri vil kunne bli spillbare igjen. Jeg kommer derfor til å demontere flere av disse, særlig de utenlandske - og heller konsentrere meg om de norske og spillbare instrumentene. Det har selvfølgelig vært moro - på et tidspunkt i livet - å sitte med ca 35 trøorgler i egen samling. Men dette har jo etterhvert liten hensikt, annet enn det kuriøse. Så derfor er det - med noe tungt hjerte - jeg realitetsorienterer meg og går til et "drastisk" skritt. Men som det ble sagt i et oppslag i Fædrelandsvennen når det gjelder den store samlingen: Det er ikke noe problem å samle seg mange trøorgler. Spørsmålet er hva kan gjøre ut av dem.

Det jeg koker det hele ned til nå, er et ønske og et håp: Mon det ikke burde finnes ett sted i landet som hadde minst ett trøorgel fra hver hovedprodusent av slike instrumenter i Norge? Det fortjener dette instrumentet, som jo ledet allsangen i både hjem, skolehus, bedehus, kirker og andre religiøse og profane fellesskapslokaler - nettopp i den perioden da det nye, selvstendige Norge vokste frem (ca 1850-1950).


Ingvar Berge er død

Den mest betydelige harmonium-kjenneren på Sørlandet, Ingvar Berge, døde 19. august 2018, nær 96 år gammel. Dermed er et kapittel over når det gjelder harmonium-historien på Agder. Berge drev siden 1959 og i nærmere tredve år Sællmanns pianoforretning (Dronningensgate, Kristiansand), og var en anerkjent pianostemmer og reparatør. Han var opprinnelig møbelsnekker, men spesialiserte seg etterhvert på harmonier og pianoer; og harmoniet var vel det instrumentet han syntes mest om: "Min første kjærlighet," som han uttrykte det ved en anledning. Ingvar Berge fortsatte sin aktivitet som pianostemmer og reparatør av pianoer og trøorgler også lenge etter han ble pensjonist, og gikk for å være meget dyktig.

(Mer om Sællmanns bedrift finnes under kapittelet "Produsenter".)

Digitalt museum

Vi vil gjerne vise til en interessant museumsside på norsk, som tar for seg forskjellige norske og utenlandske trøorgler. Dette er en "ny" måte å presentere museale gjenstander på, som flere museer i Norge er gått sammen om. Herunder kommer også instrumenter; og da er også harmoniet selvsagt representert. Hjemmesiden finner du her:

http://www.digitaltmuseum.no/search?name=Harmonium


CD-innspilling: "Vox Jubilante"

Annette Munkeby står bak en utgivelse av trøorgel-/saksofon-musikk innspilt i sjømannskirken i San Francisco i 2013. Musikken er tilgjengelig blant annet på Spotify og iTunes. Se nærmere omtale av CD-en under kapittelet: "Konserter."


Harmonium- og pedalklavikord-symposium i København

Et spennende arrangement fant sted i København 23.-26. januar 2014: The Royal Danish Academy of Music, Department of Church Music and Organ inviterte til det som var kalt: "The second symposium within the Research Project on Organ-Related keyboard instruments - and Performance and Pedagogy - at RDAM". Symposiet inkluderte recitals, workshops, lectures, instrument exhibit. "Key-Note Presenter, Performer and Instructor" var: Joris Verdin (Antwerpen/Leuven, Belgium). Internasjonale gjester var: Simon Buser (Marburg, Germany), Winfried Dahlke (Bremen, Germany), and: Joel Speerstra (Göteborg, Sweden). Students from RDAM, Hochschule für Künste Bremen (Germany); - og: The Academy of Music and Drama, University of Gothenburg (Sweden).

San Francisco

While I lived in San Francisco from 2010 to 2013, my initiative on the harmonium front for this period of time had to be taken from (over) there. It's nice to report that "The Reed Organ Man" in San Francisco, Jim Tyler, made available a very beautiful and newly restored Estey reed organ for The Norwegian Seamen's Church of San Francisco, where I worked. That provided the opportunity for musical expression also at The Seamen's Church. The Estey organ was used for the first time during the Norwegian service on Sunday Oct 17, 2010, and it was used from time to time during the ordinary services and concerts during all three years (see "Concerts") I was the organist at the Church. Actually Jim Tyler gave the harmonium as a donation to the Church, which we very much appreciated.

Den Norske Harmonium-Duo

Organist Anders Hovind har gjort meg kjent med at det er tatt ett viktig skritt på harmoniumfronten i Norge den siste tiden. Anders Hovind og pianisten Bjarne Sakshaug har dannet det de har kalt "Den Norske Harmonium-Duo". De holdt sine første konserter våren 2010 (blant annet på Greverud og på Gran) - med musikk for disse to instrumentene. Dette er hyggelige nyheter for harmoniumfrelste; og jeg ønsker duoen lykke til videre med spredningen av trøorgelmusikken for det norske publikum.

Robert F. Gellerman er død

Robert Gellerman var en viktig inspirator for denne hjemmesiden om den norske trøorgelhistorien. Jeg brevvekslet (epost) med Gellerman i forbindelse med utarbeidelsen av oversikten over norske trøorgelprodusenter på norsk, og benyttet Gellermans bok "The Reed Organ History" som en grunnkilde i denne sammenheng. Gellerman er nok den mest betydelige kjenner av trøorgler i hele verden. På hans hjemmeside ble det sommeren 2011 lagt ut følgende melding, som jeg her bringer videre:

     "Welcome to the website of Robert F. Gellerman's Homepage. With profound sadness we have to inform you of the sudden death of Mr. Gellerman on Monday June 13th 2011."

     Dette betyr at et livsverk er over, og det gjenstår å se om noen vil makte å videreføre hans engasjement.

Håkon Sødal, webmaster

E-mail: hsodal@gmail.com

Mandal, Norway