Bilder

Norske harmonier - en billedserie

Den følgende billedserie tar utgangspunkt i de orglene jeg selv har anskaffet meg, der det legges opp til å presentere i det minste ett bilde fra hver produsent, evt flere fra hver produsent - dersom orglene er av forskjellig type.

Bilde 1:

Henrik Eide, Bergen

Opus nummer 1637 (1950-tallet).

Bilde 2:

Einar Kaland, Bergen

Opus 919

Bilde 3:

Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk

Opus 3146. 1930-tallet?

Bilde 4:

Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk

1950-tallet(?).

Bilde 5:

Vestre's Orgel- og Pianofabrikk

Opus 8302, 1960.

Bilde 6:

Vestre's Orgel- og Pianofabrikk

Opus 6647, 1954. Dette er altså en noe tidligere utgave av den harmonium-typen som er avbildet ovenfor, og som er særegent for Vestre's (pga register-uttrekkene).

Bilde 7

Jakob Knudsen

Opus 6083, 1930-tallet.